Telefon Kullanımı Trafik Kazalarını Arttırdı

Telefon kullanımı sosyal medyanın da gelişmesi ile birlikte yüksek seviyelere geldi. Bu kadar artış gösteren telefon kullanımlarının olumlu yönleri olduğu kadar olumsuz yönleri de var. Bu olumsuz yönlerden bir diğeri de trafik kazalarına mahal vermesi. Aramalar ve mesajlar yanında artık sosyal meydanın da aktif olarak kullanılması trafik kazalarının en büyük nedeni haline geldi. Trafik Kazalarında…