Genel

Logo Nasıl Yapılır

Yazar Temmuz 20, 2017 Yorum Yok

Logo Nedir? Bir kurum veya kuruluşu temsil eden logolar, ticari eşyaların üzerinde de yer alır. İlgili ürünü satan kurumu tanıtan logolar; resim, harf veya özel bir işaret olarak tasarlanabilir. Ticaretin başlamasıyla birlikte ortaya çıkan malındiğerlerinden ayırt edilmesi zorunluluğu logoların oluşmasını sağlamıştır. Ürünlerin taşıdıkları özelliklerin kolay ayırt edilebilir olması üzerlerine işaret konarak mümkün hale getirilmiştir.

Geçmişte belli dönemler okuryazar kitlesinin azlığı markaların semboller aracılığıyla tanınır olmasına neden olmuştur. Satıcıyla alıcının karşı karşıya gelmediği günümüz şartlarındaysa ürün tercihlerinde logolar belirgin bir ayrım yapılmasını sağlamaktadır. Haberleşmeden ulaşıma kadar her pazarın kendi içinde hızlı gelişimi self-servis satış ünitelerinin artmasına da neden olmuştur. Satış öncesi karar alma mekanizmasının devreye girmesiyle beraber özellikle ambalajlı olarak satılan ürünlerin seçiminde logolar belirleyici rol oynar hale gelmiştir.

Eski Deneyimler Yerini Reklam Etkilerine Bıraktı

Eski deneyim ve alışkanlıkların yerini reklamın etkisine bıraktığı günümüzde tüketicinin görsel hafızasında yer alacak ayırt edici marka, markayı oluşturan simge veya işaretlerin önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Logo hazırlık aşaması burada devreye girer ve marka bilinirliği üzerinde de olumlu ya da olumsuz katkılar sağlar. Hedeflenen logo tasarımı akılda kalıcı, kolay anlaşılır, markanın verdiği hizmet ya da sattığı ürünle uyumlu ve göze hoş gelecek şekilde olmalıdır.

Bir ürünün veya firmanın soyut bir sözcükten somut bir kavrama geçiş sağlayabilmesi için diğerlerinden ayırt edici özelliklere sahip olması gereklidir. Latince kökenli olan amblem ve logosözcüklerinin dilimizdeki karşılığı simge ve özgün yazıdır. Günümüzde her iki kavram ayrı anlam taşıyor olsa bile tek bir sözcük olarak dilimize yerleşen logo hemen her şeyi içine alır. Amblem, çizgi ve resimle yapılan işaretler olan logolar, adını taşıdıkları ürün veya firmanın en özgün biçimde ayırt edilmesini sağlar. Belirlenenlogonun ilgili şirketin çalışma alanından kişiliğine, kurumsal kimliğinde vizyonuna kadar her detayı biçim ve renkleriyle ifade edebilmesi gerekir.

Nasıl Logo Yapılır?

Harflerde yapılacak deformasyonlar, harflerin birbirine yakınlaştırılması, renk ve biçimlerle farklılık yaratmak, sözcükleri bölmek, kelimeleri alt alta veya yan yana yerleştirmek logo tasarımının temel tercihleri arasında sayılabilir. Zaman için akıllarda yer eden renkler veya sloganlar marka bilinirliği üzerinde olumlu katkılar sağlar. Örnek vermek gerekirse uluslararası bir marka olan “United Colors of Benetton” logosunda kullanılan yeşil renk hafızalara “Benetton yeşili” olarak kazınmıştır.

Bilinen ve sık kullanılan harf karakterinde çeşitli değişiklikler yapılarak elde edilen logolar yazıya soyut ve somut unsurlar eklenerek güçlendirilebilir. Firma veya ürünün özüne uygun simgesel öğelerin eklendiği logolar yazının bütünlüğünü bozmayacak çizgi ve lekelerle zenginleştirilebilir. Yeni bir yazı türü kullanılarak elde edilen logolara rastlamak da mümkündür. Yazılan sözcüklerin okunabilir ve anlaşılabilir olması logonun başarısı üzerinde etkilidir. Tasarımcıların özgünlüğün anlaşılmazlık olmadığı konusunda mutabık kalması ortaya başarılı çalışmalar çıkmasını sağlar. Logo belirlenmeden önce Photoshop programları eşliğinde birçok deneme yapılmalı ve fark yaratacak nitelikte bir tasarım belirlenmelidir. Bilgisayarda;Corel Draw, Freehand, Illustrator gibi seçeneklerle çalışarak kurumsal kimlik oluşturacak logolar tasarlanabilir.

İyi Bir Logonun Özellikleri Nelerdir?

İlgili kuruluşun veya ürünün özelliklerini yansıtacak logolar sektör ile uyumlu karakterler arasından seçilmelidir. Her insanın bir kişiliği olduğu gibi, kurumların da bir kişiliği olduğu unutulmamalıdır. Amblem bunu yansıtmalı ve mesajını en iyi şekilde vermelidir. Özgün olması gereken logolar, aynı zamanda ayırt edicilik sağlamalıdır. Renk ve biçim olarak bütünlük içinde olması gereken logolar, değişik yerlerde kullanılmak üzere farklı boyutlara da indirgenebilmelidir.

Cevap bırakın